Proiectul: BANATUL PE DRUMUL SPRE EUROPA, cod MIS ETC 1404

Casa Corpului Didactic Timiş, în calitate de lider, alături de partenerul său Centrul de Dezvoltare Profesională din Kikinda, Republica Serbia, implementează proiectul transfrontalier intitulat Banatul pe drumul spre Europa. Proiectul este finanțat în proporție de 85% către Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania - Republica Serbia din cadrul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) și co-finanțat de către cele două state partenere la program. El se înscrie în Axa prioritară 3, Promovarea schimburilor„People to People”, are durata de 12 luni și un buget de 69.152 EURO.

SCOPUL proiectului: Creșterea calității educației și implicit a calității vieții prin promovarea schimburilor în domeniul cultural, educativ și sportiv în Județul Timiș, România și Banatul de Nord, Republica Serbia.

OBIECTIVELE proiectului:

 • Să dezvolte cunoștințele privind identitatea culturală, istorică, geografică, precum și tradițiile grupurilor etnice din Serbia și din România, prin realizarea în comun a unei lucrări monografice.
 • Să organizeze întâlniri și schimburi între instituțiile partenere, prin implicarea participanților (elevi și cadre didactice) în competiții sportive, lingvistice, artistice, ca parte a unei Olimpiade școlare internaț
 • Să promoveze patrimoniului cultural și să contribuie la păstrarea tradițiilor locale prin activități care să dezvolte creativitatea și spiritul antreprenorial  în cadrul comunităților din regiunea de frontieră.

ACTIVITATILE proiectului:

 1. Ateliere de formare profesională pentru care vor fi selectați câte 25 de profesori din Timișși din Banatul Sârbesc, atât din mediul urban cât și din cel rural.  Ei vor participa la două ateliere de lucru (două zile în România, și o zi în Kikinda) care vor fi susținute în comun de către un grup de 4 formatori, 2 din România și 2 din Serbia. Scopul acestor ateliere de formare este dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale cadrelor didactice din România și Serbia în ceea ce privește elaborarea și implementarea de proiecte extrașcolare pentru elevi.
 2. Proiectul de cercetare al elevilor, cu caracter transfrontalier, intitulat "Banat, spațiul nostru sub soare".
 3. Concurs: Olimpiada de știință a elevilor  din Banat
 4. Concurs: Olimpiada sportivă a elevilor din Banat & Conferința de evaluare a proiectului cu lansarea lucrării monografice: "Banat, spațiul nostru sub soare".

În urma activității de formare, profesorii vor fi capabili să organizeze un amplu proiect de lucru cu elevii, ca parte a activităților extracurriculare din școlile unde activează. Un grup de 40 de elevi ( 20 din Serbia și 20 din România, din clasele 5-8, va fi selectat și implicat într-un proiect școlar de cercetare. Materialele culese de copii vor fi prelucrate și compilate sub forma unei monografii asupra istoriei, geografiei și etnologiei Banatului. În timp ce profesorii vor putea să experimenteze gestionarea activităților extrașcolare, elevii vor fi fericți să lucreze împreună și să învețe într-un mediu informal despre bogățiile naturale și culturale ale regiunii de graniță. Aceste activități vor dezvolta  nu numai abilitățile practice ale participanților, cum ar fi colectarea și procesarea noilor informații, dar și aptitudinile lor sociale, interculturale și de comunicare în limbi străine.

Experimentând în continuare activitățile extracurriculare, un alt grup mixt de profesori (din România și Serbia) va pregăti, de această dată, un concurs de cunoștințe cu întrebări din istorie, geografie, etnografie, ecologia Banatului, unde va participa un alt grup de elevi. Ei se vor pregăti pentru concursuri și vor da teste de probă pe internet, împreună cu colegii lor, până la concursul  final, în timp real, în România.

O altă activitate extracurriculară va fi organizată, de această dată în zona de competiții sportive. Concursul este planificat să aibă loc la voley pentru fete și la fotbal pentru băieți. Participanții vor fi selectați și instruiți în cursul anului școlar 2014 , iar cei mai talentați vor fi selectați pentru finala de la Kikinda.

REZULTATELE așteptate

 • Suportul cursului de formare vizând managementul activităților extracurriculare;
 • Site web al proiectului;
 • Materiale informative despre proiect şi activităţile sale;
 • Realizarea dialogului cultural și profesional în spațiul educativ româno-sârb;
 • Lucrarea monografică: "Banat, spațiul nostru sub soare" publicată atât ca un album full color cât și în format digital și va fi distribuit în toate școlile din cele două regiuni implicate in proiect ( județul Timișși districtul Banatul de Nord.
 • Vor fi dezvoltate competențele de comunicare interculturală; capacitatea de a construi relații de colaborare; abilitățile pentru organizarea de diverse forme de cooperare atât între școală și familie, precum și între profesori și elevi, la nivel național și internaț