♣ 

 <iframe width="420" height="315" src="//" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="420" height="315" src="//" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia - Banatul pe drumul spre Europa” - MIS ETC Code 1404

Despre proiect

Proiectul face parte din Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, fiind înscris în Axa prioritară 3, Promovarea schimburilor „People to People”, are durata de 12 luni, un buget de 69.152 EURO şi este implementat de către C.C.D. Timiş, în calitate de lider, împreună cu partenerul său Centrul pentru Dezvoltare Profesională din Kikinda, Republica Serbia, fiind finanţat în proporţie de 85% de către Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi co-finanţat de către cele două state partenere la program.

Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia prin acțiunile comune care se vor derula de către cei doi parteneri ai proiectului ca bază pentru o dezvoltare socio-economică și culturală mai echilibrată și durabilă în zona de frontieră româno-sârbă în provincia istorică Banat . 

Scopul proiectului 

îl constituie creșterea calității educației și implicit a calității vieții prin promovarea schimburilor culturale, educaționale și sportive în ambele regiuni de frontieră (județul Timiş, România şi Banatul de Nord, Republica Serbia).

 

Obiectivele proiectului

Cunoașterea identității culturale, istorice, geografice, precum și tradițiile minorităților etnice din Serbia și din România, care se găsesc în cele două regiuni de graniță, prin realizarea unei lucrări monografice comune.

Îmbunătățirea expertizei profesionale a cadrelor didactice în organizarea de activități extrașcolare materializată în participarea la ateliere de lucru comune de formare și, de asemenea, pentru a încuraja schimburile între instituțiile partenere.

Organizarea de întâlniri și schimburi între instituțiile partenere prin implicarea participanților la competiții sportive, lingvistice, artistice, ca parte a Jocurilor Olimpice pentru copii.

Promovarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor locale prin activități care susțin tradițiile etnice ale populației care locuiește în zona de frontieră

Profesorii și elevii din școlile partenere, în acest proiect, ale Casei Corpului Didactic Timiș, respectiv a Centrului de Dezvoltare Profesională din Kikinda

 

Grupul țintă

Familiile copiilor care fac parte din:

         grupul etnic sârb din România

         grupul etnic român din Republica Serbia

Membri ai comunităților:

         etnică sârbă din România

         etnică română din Republica Serbia

Companii care vor beneficia de rezultatele procedurilor de achiziție de servicii, bunuri, echipamente și materiale 

 

Activitățile proiectului care se vor derula în România

Organizarea și derularea unui atelier de formare profesională pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale cadrelor didactice din România și Serbia în ceea ce privește elaborarea și implementarea de proiecte extrașcolare pentru elevi.

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Locul de desfășurare a stagiului de formare: Băile Herculane

Persoane implicate: câte 1 cadru didactic din fiecare instituție de învățământ parteneră, în acest proiect, a Casei Corpului Didactic Timiș, respectiv a Centrului de Dezvoltare Profesională din Kikinda.

Organizarea și coordonarea unei excursii pentru elevii de gimnaziu selectați de instituțiile partenere ale CCD Timiș în acest proiect, pentru cercetarea și studiul în vederea realizării unei monografii a Banatului din ambele regiuni de graniță: România – Republica Serbia.

Perioada: 8 – 11 mai 2014

Persoane implicate: elevi ai claselor a VII-a, un profesor consilier foto, profesori tutori: etnograf, geograf și istoric

Traseul excursiei: Timișoara – Chizătău – Coșteiu – Lugoj – Caransebeș - Schitul Piatra Scrisă – Pasul Domașnea – Băile Herculane (cazare) – Porțile de Fier – Cazanele Dunării – Dubova – Eftimie Murgu – Cheile Rudăriei – Bozovici – Cascada Bigăr – Anina – Reșița – Bocșa - Șag – Timișoara

Organizarea și coordonarea Olimpiadei de științe a elevilor din Banat.

Etape:

         Organizarea și coordonarea unei competiții între elevii școlilor partenere în acest proiect (pentru desemnarea unei echipe care va reprezenta România la Olimpiada de științe a elevilor din Banat.

         Organizarea și coordonarea Olimpiadei de științe a elevilor din Banat.

Organizarea și coordonarea Olimpiadei de științe a elevilor din Banat.

Grupa de vârstă: elevi ai claselor a VI-a și a VII-a

Perioada:

         mai – iunie 2014 (competiția între școli)

         26 septembrie 20014 (olimpiada propriu-zisă)

Locul de desfășurare a olimpiadei: Timișoara

Organizarea și coordonarea unei competiții sportive cu scopul de a desemna echipa care va reprezenta partenerul român în cadrul    Olimpiadei sportive a elevilor din Banat.

Perioada: mai – iunie 2014

Locul de desfășurare a competiției: terenurile sportive ale școlilor partenere ale CCD Timiș în acest proiect

Competiții sportive: volei –fete și fotbal – băieți

Grupa  de vârstă: elevi ai claselor a VII-a 

Organizarea unui eveniment de informare privind rezultatele proiectului.

Perioada: luna noiembrie 2014

Locul de desfășurare a evenimentului: Timișoara

Persoane implicate: cadrele didactice și directorii din instituțiile partenere ale CCD Timiș, participante la activitățile proiectului, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai partenerului din Republica Serbia, reprezentanți ai BRCT, etc.

Rezultate așteptate

Profesorii, elevii și părinții lor, precum și alți membri ai comunităților din cele două regiuni de graniță vor ajunge să cunoască specificul identității culturale , istorice și geografice .

Elevii și profesorii lor vor realiza în comun o monografie a Banatului din cele două regiuni.

Cadre didactice din ambele regiuni vor lua parte la un curs de formare cu privire la modul în care se poate îmbunătăți organizarea și dezvoltarea activităților extracurriculare. Prin urmare, calitatea educației și a vieții în ambele regiuni vor fi îmbunătățite.

Elevi din ambele regiuni partenere implicate în proiect vor participa la două Olimpiade pentru copii, care vor include competiții sportive și științifice, precum și la un spectacol în care vor fi prezentate obiceiuri și tradiții din ambele regiuni.

Se va crea un site web comun pentru acest proiect.

www.banateurpoeanroad.ccd-timis.ro