ACHIZIŢII PUBLICE 

  Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Eveniment de încheiere a proiectului ”Banatul pe drumul spre Europa” pentru Casa Corpului Didactic Timiș, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

  Descarcă anunţul

 Invitation to tender for Closure event for the project "Banat on the European Road"

 Download here

 

 Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Echipament pentru activităţi sportive, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

 Descarcă anunţul

 Invitation to tender for 

 Download here

  

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Servicii de Formare si educatie non-Formale pentru Casa Corpului Didactic Timiș , în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarcă anunţul

Invitation to tender for Training and non-formal education services

Download here 

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Echipamente IT pentru Casa Corpului Didactic Timiș , în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarcă anunţul

Invitation to tender for IT Equipments

Download here 

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Servicii de traducere și interpretariat pentru Casa Corpului Didactic Timiș, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarcă anunţul

Invitation to tender for translation and interpretation services

Download here

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Servicii de traducere și interpretariat pentru Casa Corpului Didactic Timiș, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarca anunţul

Invitation to tender for translation and interpretation services

Download here

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Servicii de tipărire publicații și materiale promoționale pentru Casa Corpului Didactic Timiș, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarca anunţul

Invitation to tender for publication and promotional materials

Download here

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: Organizarea de evenimente pentruCasa Corpului Didactic Timiș, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Descarca anuntul aici

Invitation to tender

Download here