CONFERINȚE

OLIMPIADA DE ȘTIINȚĂ

Activitățile proiectului  MIS ETC code 1404 - Banatul pe drumul spre Europa

01

Întâlniri ale  partenerilor de proiect. În faza inițială a proiectului se vor derula activitățile de pregătire care iau forma unor reuniuni ale echipei de proiect, cu scopul de planificare în detaliu a activităților proiectului.                                                                 

02

Conferin'ța de lansare. Proiectul va fi lansat prin organizarea unei conferințe la care vor fi prezenți, pe lângă reprezentanți ai partenerilor proiectului, reprezentanți ai sistemelor de învățământ românesc și sârbesc, ai Inspectoratului Școlar Județean 

03

Ateliere de formare profesională continuă. Se vor concentra pe proiectarea, implementarea și evaluarea activităților extrașcolare în școli din România și Serbia.                                               

04

Proiectul de cercetare al elevilor, cu caracter transfrontalier, intitulat "Banat, spațiul nostru sub soare".În urma activității de formare, profesorii vor fi capabili să pună în practică ceea ce au învățat și să organizeze un amplu proiect de lucru cu elevii, ca parte a activităților extracurriculare.

05

Concurs: Olimpiada de știință a elevilor  din Banat.Experimentând mai departe cu activitățile extracurriculare, un alt grup mixt de profesori (din România și Serbia) va pregăti, de această dată, un concurs de cunoștințe cu întrebări din istorie, geografie, etnografie, ecologia Banatului, unde va participa un alt grup de elevi.

06

Concurs: Olimpiada sportivă a elevilor din Banat & Conferința de evaluare a proiectului cu lansarea lucrării monografice: "Banat, spațiul nostru sub soare".Folosind momentele festive de la începutul anului școlar în Serbia ( 01 octombrie ) și pregătirea pentru acest eveniment din România (la mijlocul lunii septembrie), o altă activitate extracurriculară va fi organizată, de această dată în zona de competiții sportive.